top of page

FØLELSERNES FÆLLESNÆVNER

Ifølge TriO er alle mennesker ens når det gælder de mekanismer som styrer os på det følelsesmæssige plan. Derfor har TriO ikke en speciel målgruppe. Uanset om man er leder, underviser, forælder, ven eller kæreste er det de samme spørgsmål som er vigtige:

 

Hvordan får jeg et godt selvværd?

Hvordan finder jeg mening i det jeg gør?

Hvordan øger jeg min rummelighed og mit nærvær?

Hvordan bliver jeg bedre til at skabe tillid? 

Hvordan bliver jeg bedre til at skabe sunde relationer? 

MÅLET ER AUTENCITET 

Mange udviklingsprogrammer forsøger at hjælpe deltagerne til at blive mere positive, åbne eller lykkelige. At værdilade udvikling skaber ofte en høj grad af forloren adfærd hos deltagerne. I TriO arbejder man med at få følelsesmæssig styrke, smidighed og indsigt, men det op til en selv at beslutte hvor man har brug for at komme hen.

TriO MODELLEN 

Udgangspunktet for TriO er, at et menneske har en følelsernes krop som på linje med den fysiske krop holdes sund ved at være i bevægelse. I TriO illustreres følelseskroppen som en ganske almindelig celle med en membran og en kerne. I cellens omgivelser finder man et menneskes relationer, membranen definerer et menneskes evne til at sætte grænser og at interagerer med andre mennesker. Cellens indre liv definerer hvilke sider, potentialer, skyggesider og rummelighed et menneske har. 

VIL DU UNDERVISE I FITNESS FOR FØLELSERNE?

 

Har du ressourcer og evner til at lave kurser hvor du hjælper deltagerne til at udvikle deres følelsesmæssige ressource er dette måske noget for dig. Carsten Graff har udviklet et program bestående af flere hundrede øvelser som han har afprøvet på tre-dages hold af 8-12 deltagere . Konceptet er dermed færdigudviklet og Graff er klar til at overdrage det til nogle inspirerende og dygtige undervisere der har lyst til at samle de næste hold og facilitere forløb af tre dages varighed.

Dine kvalifikationer

- Du er god til at tale åbent om følelser i grupper.

- Du er god til at formidle et undervisningsmateriale. 

- Du kan etablere et fællesskab og sammenhold i en gruppe. 

- Du kan organisere holdet, finde det rette kursussted og stå for det praktiske. 

- Du har et netværk eller anden mulighed for at finde deltagerne til holdet. 

Hvis du er interesseret så skriv til os, fortæl lidt om dig selv og din baggrund. Vi svarer inden for et par dage og er svaret positivt sender vi dig kursusmaterialet med øvelser og teori. Materialet fylder godt 42 sider. Når du har gennemgået materialet kan vi aftale den videre proces. 

Nedenfor finder du en overordnet beskrivelse af Graff's program som han kalder for TriO

FITNESS FOR FØLELSERNE 

Alle mennesker ved hvordan de skal træne kroppen, men hvordan træner man følelserne? TriO er et program udviklet af Carsten Graff hvor man arbejder ud fra en ide om at et menneske har en følelseskrop der på linje med den fysiske krop kan trænes til at blive stærkere, mere smidig og hurtigere. 

TriO 1: SUNDE RELATIONER

I TriO1 er et modul der sætter fokus på hvordan man øger sin evne til at skabe og vedligeholde sunde relationer. Det kan altid diskuteres, hvad det grundlæggende vil sige, at en relation er henholdsvis sund eller usund. I TriO1 ses en sund relation som en relation, hvori to mennesker er forbundet på en måde som betyder at de ikke er stagneret, men hele tiden er i udvikling og bliver klogere på sig selv og på hinanden. Når mennesker har sunde relationer er det lettere for dem at motivere og inspirere hinanden – det er lettere at skabe overskud, undgå misforståelser eller gå ind og ud af relationerne uden at efterlade et følelsesmæssigt rod. Både et velfungerende arbejdsliv og privatliv er bygget på sunde relationer. 

Membranen: Grænser, empatiske evner og evnen til at åbne, lukke og udveksle følelsesmæssigt.

Omgivelserne: Relationer, følelsesmæssig afstand til andre samt dynamik og udveksling på et relations plan.

Kernen: Det indre liv, ressourcer, talenter, skyggesider, rummelighed og følelser.

bottom of page