top of page

TÆNK NEGATIVT

TÆNK NEGATIVT

Når jeg er omgivet af mennesker der, ensidigt, dyrker positiv psykologi, får jeg som regel fråde om munden. Positiv psykolog handler om at forsøge at skabe et liv hvor man ikke oplever andet end positive følelser. Resultatet er dog ofte at udøverne ender med at være bange for at være negative og dermed undertrykker en stor del af deres følelsesliv. Hvis man fremstår som glad og kærlig fordi man undertrykker sin vrede, jalousi, eller sorg bliver der ikke tale om positivitet, men om eskapisme. Flygter man fra sine negative følelser længe nok ender man let med at gå i luften som en overophedet trykkoger uden venti. Jeg har naturligvis ikke noget imod positivitet, men skal men være autentisk positiv må man også se positivt på sine negative følelser.

 

ET PRAKTISK STUDIE

For mange år siden arbejdede jeg i en virksomhed hvor vores chef altid var I dårligt humør. Hans adfærd skabte et helt igennem elendigt arbejdsklima og en dag fik vi ham overtalt til at tage på et kursus i positiv psykologi. Efter kurset var han totalt forandret. Om morgenen smilede han til alle og uanset hvad vi sagde eller gjorde var han konstruktiv og gav komplimenter. Problemet var nu at han i stedet for at være i dårligt humør var blevet helt igennem falsk. Den næste måneds tid blev vi alle mere og mere trætte af vores chefs nye og forlorne adfærd. Der gik dog mere end to måneder før han glemte hvad han havde lært på kurset og vendte tilbage til sit gode gamle dårlige humør. Dette var naturligvis en befrielse for alle hvilket fik os til at værdsætte hans dårlige humør og som et resultat heraf blev han i bedre humør end nogensinde. Denne gang var det dog uden at være falsk og på den måde lærte jeg at værdsætte mennesker der er ærligt sure frem for påtagede glade.

 

KURSER I NEGATIV TÆNKNING

Fordi positiv psykologi skaber så meget forlorenhed valgte jeg for nogle år siden at lave et modtræk i form af kurser i negativ tænkning. Kurserne varede i 3 dage og under forløbet kunne man både tillade sig at være asocial og i dårligt humør. Programmet havde nogle af følgende overskrifter: 

  • Fasthold din pessimisme i opgangstider.

  • Arbejd assertivt med at udvikle dine uvenskaber

  • Øvelser i at modtage en skideballe. 

  • Sådan værner du om dine depressioner.

  • 4 effektive veje til negativ feedback.

  • Vinkler hvorfra du kan se mørket for enden af tunnelen.

  • Effektive metoder til at fastholde dine dårlige vaner.

Deltagerne blev desværre så begejstrede for kurserne at jeg ikke fik andet end positive evalueringer hvilket jo tydeligt viste at de ikke kunne bestå kurset. På den baggrund er kurserne nedlagt indtil videre. 

bottom of page